Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p.č. 703 v k.ú. Travčice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2023-06-02

Telefon

954009150

E-mail

milan.brucek@vls.cz

Osoba

Mgr. Milan Brůček

Útvar

OSM

Katastrální území

Travčice, Travčice, okres Litoměřice

Parcelní číslo

703

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o 1/3 podíl pozemku p.č. 703, lesní pozemek o výměře 5760 m2, zapsaný na LV č. 685 pro k.ú. Travčice.

Požadovaná cena

124800