Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p.č. st. 130, 197 v k.ú. Nová Horka

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2023-06-02

Telefon

954009150

E-mail

milan.brucek@vls.cz

Osoba

Mgr. Milan Brůček

Útvar

OSM

Katastrální území

Nová Horka, Studénka, okres Nový Jičín

Parcelní číslo

130 a 197

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemky p.č. st. 130, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 a p.č. st. 197, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, oba zapsané na LV. 123 pro k.ú. Nová Horka, obec Studénka.

Požadovaná cena

16400