Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemu p.č. st. 132 v k.ú. Nová Horka

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2023-06-02

Telefon

954009150

E-mail

milan.brucek@vls.cz

Osoba

Mgr. Milan Brůček

Útvar

OSM

Katastrální území

Nová Horka, Studénka, okres Nový Jičín

Parcelní číslo

132

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek st.p.č. 132, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, zapsaný na LV č. 123 pro k.ú. Nová Horka.

Požadovaná cena

14679