Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p.č. 3813/69, k.ú. Kročehlavy

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-06-02

Katastrální území

Kročehlavy, Kladno, okres Kladno

Parcelní číslo

3813/69

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

výměra 333 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha

Požadovaná cena

156000