Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky parc.č.661/10, 1712/4, 1796, 1798/4, 1799 a 1887 vše v k.ú.Lochočice, s druhem pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, jiná plocha.

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO

Platnost do

2023-06-02

Telefon

602257849

E-mail

nerglova@diamo.cz

Osoba

Ing. Radomíra Nerglová

Útvar

OSM

Katastrální území

Lochočice, Řehlovice, okres Ústí nad Labem

Parcelní číslo

661/10, 1712/4, 1796, 1798/4, 1799 a 1887 vše v k.ú.Lochočice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o účelové komunikace. K požadované ceně budou připočteny náklady za vypracování znaleckého posudku, které činí 18 000,00 +DPH.

Požadovaná cena

6550000