Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parc. č. 715/105 v kat. území Březové Hory, obec Příbram

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO ČR

Platnost do

2023-05-27

Telefon

602284343

E-mail

vacinova@diamo.cz

Osoba

Ing. Lenka Vacínová

Útvar

Oddělení majetku

Katastrální území

Březové Hory, Příbram, okres Příbram

Parcelní číslo

715/105

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o prodej pozemku p. č. 715/105 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3 222 m2 v kat. území Březové Hory. Součástí pozemku jsou i zpevněné plochy dopravního hřiště.

Požadovaná cena

2990000