Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parc. č. 1658/6, evidovaného na LV č. 186 pro k. ú. Doubravník

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-05-28

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Doubravník, Doubravník, okres Brno-venkov

Parcelní číslo

1658/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parc. č. 1658/6, evidovaného na LV č. 186 pro k. ú. Doubravník

Požadovaná cena

26700