Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parc. č. 4219/130 v kat. území Příbram

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO ČR

Platnost do

2023-05-27

Telefon

602284343

E-mail

vacinova@diamo.cz

Osoba

Ing. Lenka Vacínová

Útvar

Oddělení majetku

Katastrální území

Příbram, Příbram, okres Příbram

Parcelní číslo

4219/130

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 4219/130 - ostatní plocha, o výměře 5 m2 v kat. území Příbram. Jedná se o pozemek ve funkčním celku se stavbou bytového domu č. p. 76 v Příbrami 8, který je užíván jako jediná přístupová cesta do tohoto bytového domu.

Požadovaná cena

11020