Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe -spis S 420/22

Platnost do

2023-05-26

Telefon

956233107

E-mail

zuzana.sorova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zuzana Šorová

Útvar

Lesní správa Kláštere

Katastrální území

Mezihoří u Chomutova, Blatno, okres Chomutov

Parcelní číslo

153/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 153/2 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 264 m2 v k.ú. Mezihoří u Chomutova, obec Blatno.

Požadovaná cena

237600