Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 5994/22 v k.ú. Česká Lípa

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Platnost do

2023-05-26

Telefon

956239106

E-mail

Martina.Hebertova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Martina Hebertová

Útvar

Lesní správa Česká Lípa

Katastrální území

Česká Lípa, Česká Lípa, okres Česká Lípa

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemku p. č. 5994/22 o výměře 28 m2, druhem pozemku lesní pozemek, zapsaný v KN u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, na LV č. 1522, pro k. ú. Česká Lípa a obec Česká Lípa

Požadovaná cena

6500