Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

VD Chvojnov

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-05-26

Telefon

724453435

E-mail

lucie.klimszova@pvl.cz

Osoba

Lucie KLimszová

Katastrální území

Chvojnov, Pelhřimov, okres Pelhřimov

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, DVT 00003505 v korytě vodního toku IDVT 10102061, v délce 80 bm na pozemku parc. č. 836/21, katastrální území Chvojnov.

Požadovaná cena

100130