Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky v k.ú. Zbenické Zlákovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-05-26

Telefon

724453435

E-mail

lucie.klimszova@pvl.cz

Osoba

Lucie KLimszová

Katastrální území

Zbenické Zlákovice, Bohostice, okres Příbram

Parcelní číslo

111, 112/1, 113, 123/1, 123/2 a 123/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky parc. č. 111, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 647 m2, parc. č. 112/1, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 7 843 m2, parc. č. 113, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 2 554 m2, parc. č. 123/1, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 19 485 m2, parc. č. 123/2, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 174 m2 a parc. č. 123/3, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 11 205 m2.

Požadovaná cena

6068680