Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 271/22

Platnost do

2023-05-25

Telefon

956 233 107

E-mail

jana.kotaskova@lesy.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Březno u Chomutova, Březno, okres Chomutov

Parcelní číslo

1094/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 1094/4 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 70 m2 v k.ú. Březno u Chomutova. Část pozemku je zastavěna stavbou jiného vlastníka.

Požadovaná cena

14000