Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1011/21 - VŘ Zvěstonín

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-05-25

Telefon

956197112

E-mail

olga.rybova@lesycr.cz

Osoba

Olga Rybová

Útvar

LS Tábor

Katastrální území

Zvěstonín, Jistebnice, okres Tábor

Parcelní číslo

774/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Předmětný pozemek p.č. 774/6, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 566 m2 v k.ú. Zvěstonín je umístěný v katastrálním území Zvěstonín mimo sídelní část obce Jistebnice na jižním okraji zastavěné části obce v zastavěném území. Na pozemku nejsou postavené stavby, jsou zde vysázené okrasné dřeviny – thuje. Příjezd k nemovité věci je po zpevněné komunikaci. Okolí nemovité věci tvoří rezidenční a rekreační zástavba. Dle vyjádření Městského úřadu Tábor, Odboru rozvoje, č.j. METAB 11215/2023/OR/RSil ze dne 22. 2. 2023 se pozemek parc. č. 774/6 v k.ú. Zvěstonín nachází v zastavěném území a je určen jako plocha smíšeně obytná – SV – smíšené obytné venkovské. Na pozemku může být umístěn objekt pro bydlení.

Požadovaná cena

321488