Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky parc.č.468/7, 480/8 v k.ú.Strupčice, č. 497/73 v k.ú.Nové Sedlo nad Bílinou, č. 212/52 v k.ú.Sušany, č. 94/46 v k.ú.Komořany u Mostu, č. 163/119, 163/124 v k.ú.Střimice a č. 606/13, 625/2 v k.ú.Louka u Litvínova, s druhem pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, jiná plocha.

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO

Platnost do

2023-05-22

Telefon

602257849

E-mail

nerglova@diamo.cz

Osoba

Ing. Radomíra Nerglová

Útvar

OSM

Katastrální území

Střimice, Most, okres Most

Parcelní číslo

Pozemky parc.č.468/7, 480/8 v k.ú.Strupčice, č. 497/73 v k.ú.Nové Sedlo nad Bílinou, č. 212/52 v k.ú.Sušany, č. 94/46 v k.ú.Komořany u Mostu, č. 163/119, 163/124 v k.ú.Střimice a č. 606/13, 625/2 v k.ú.Louka u Litvínova

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o účelové komunikace, K požadované ceně budou připočteny náklady za vypracování znaleckého posudku, které činí 15 800,00 +DPH.

Požadovaná cena

1619900