Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 902/22 - Prodej pozemku p.č. 189/1

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2023-05-22

Telefon

956 220 106

E-mail

ivana.pisarova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Ivana Písařová

Útvar

LS Klatovy

Katastrální území

Nevolice, Nevolice, okres Domažlice

Parcelní číslo

p.č. 189/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 189/1, o výměře 612 m2, druh pozemku lesní, KP Domažlice, LV 475, obec Nevolice, k.ú. Nevolice

Požadovaná cena

5930