Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku parc. č. st. 61, výměra 38 m2 v k.ú. Luková

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR - S 536/22-170

Platnost do

2023-05-22

Telefon

+420724623762

E-mail

lada.loudova@lesycr.cz

Osoba

Loudová

Útvar

Lesní správa Hořice

Katastrální území

Luková nad Cidlinou, Nepolisy, okres Hradec Králové

Parcelní číslo

st.p.č.61

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek pod chatou, bez stavby

Požadovaná cena

37000