Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej mostku přes Bochovický potok nacházející se na pozemku parc. č. 467/7, k. ú. Bochovice

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-05-22

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Bochovice, Bochovice, okres Třebíč

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Prodej mostku přes Bochovický potok nacházející se na pozemku parc. č. 467/7, k. ú. Bochovice

Požadovaná cena

31000