Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1044/20/125 Prodej pozemku p.č. 1805/15 k.ú. Hanušovice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-05-22

Telefon

+420724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Hanušovice, Hanušovice, okres Šumperk

Parcelní číslo

1805/15

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

P..č. 1805/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 741 m2

Požadovaná cena

394550