Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1018/13 Prodej pozemku p.č. 65/81 k.ú. Malá Morávka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-05-21

Telefon

+420724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Malá Morávka, Malá Morávka, okres Bruntál

Parcelní číslo

65/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 65/1 , ostatní plocha o výměře 1212 m2

Požadovaná cena

1333200