Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 5/21 Prodej pozemku p.č. 2800/3 k.ú. Nový Malín

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-05-20

Telefon

+420724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Nový Malín, Nový Malín, okres Šumperk

Parcelní číslo

2800/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 2800/3 , ostatní plocha o výměře 164 m2 k.ú. Nový Malín

Požadovaná cena

82000