Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 401/13 Pordej pozemku p.č. 65/3, p.č. 65/8, p.č. 65/9 - ostatní plochy k.ú. Malá Morávka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-05-20

Telefon

+420724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Malá Morávka, Malá Morávka, okres Bruntál

Parcelní číslo

65/3, 65/8, 65/9

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků - p.č. 65/3, 65/8, 65/9 k.ú. Malá Morávka, ostatní plochy o celkové výměře 857 m2

Požadovaná cena

942700