Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemky v k.ú. Bílá

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-05-20

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Bílá, Bílá, okres Frýdek-Místek

Parcelní číslo

st.1475, st. 1498/1, 4542/14

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemky p.č. st.1472 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, st.1498/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, p.č. 4542/14 ostatní plocha o výměře 151 m2 vše v k.ú. Bílá (realizace předkupního právo vlastníka stavby)

Požadovaná cena

257500