Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

část pozemku v k.ú. Slezská Ostrava

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-05-19

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Slezská Ostrava, Ostrava, okres Ostrava-město

Parcelní číslo

část p.č. 4472

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p.č. 4472 dle GP nově jako p.č. 4472/2 ostatní plocha o výměře 72 m2 v k.ú. Slezská Ostrava

Požadovaná cena

121000