Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Plasy

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-05-18

Telefon

956216106

E-mail

jana.blahova@lesycr.cz

Osoba

Jana Bláhová

Útvar

Lesní správa Plasy

Katastrální území

Plasy, Plasy, okres Plzeň-sever

Parcelní číslo

960

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku v k.ú. Plasy o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří.

Požadovaná cena

9142

Katastrální území

Plasy, Plasy, okres Plzeň-sever

Požadovaná cena

182479

Parcelní číslo

255/84

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku v k.ú. Plasy o výměře 499 m2, ostatní plocha.

Katastrální území

Plasy, Plasy, okres Plzeň-sever

Požadovaná cena

35106

Parcelní číslo

255/141

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku v k.ú. Plasy o výměře 96 m2, ostatní plocha.

Katastrální území

Plasy, Plasy, okres Plzeň-sever

Požadovaná cena

366

Parcelní číslo

dle GP 255/140

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku v k.ú. Plasy o výměře 1 m2, ostatní plocha.