Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Druh pozemků ostatní plocha s lesním porostem a lesní účelové cesty

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO

Platnost do

2023-05-15

Telefon

602257849

E-mail

nerglova@diamo.cz

Osoba

Ing. Radomíra Nerglová

Útvar

OSM

Katastrální území

Ervěnice, Most, okres Most

Parcelní číslo

Pozemek p.č.1160/77 v k.ú.Ervěnice, č. 94/47 a č. 2802 v k.ú.Komořany u Mostu, č. 590, 606/8, 606/11, 606/12, 606/14, 606/15, 606/18, 606/19, 611, 626/1, 645/1 a 831 vše v k.ú.Louka u Litvínova.

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemky s druhem využití ostatní plocha s lesní porostem, které mají charakter lesa a lesní účelové cesty. K požadované ceně budou připočteny náklady za vypracování znaleckého posudku, které činí 49 900,00 Kč + DPH

Požadovaná cena

831360