Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1505/17 - prodej pozemku p.č. 953/4

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-04-24

Telefon

956199106

E-mail

miroslav.jacka@lesycr.cz

Osoba

jAČKA

Útvar

LS Vodňany

Katastrální území

Všeteč, Všemyslice, okres České Budějovice

Parcelní číslo

953/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parcely číslo 953/4 je oplocený spolu s přilehlými pozemky ve vlastnictví žadatele o prodej. Oplocení a obrubníky a betonová plocha nejsou předmětem ocenění, jelikož jsou ve vlastnictví žadatelů o prodej. Předmětný pozemek je dle vyjádření MěÚ Týn nad Vltavou ze dne 19. 1. 2023 veden v plochách dopravní infrastruktury – silniční doprava – místní a účelové komunikace.

Požadovaná cena

9400