Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 79/12 v k. ú. Jeřice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-04-16

Telefon

722951732

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Jeřice, Jeřice, okres Jičín

Parcelní číslo

79/12

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek kolem budovy SVJ

Požadovaná cena

321000