Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku č.parc. 4381/5, k.ú. Kutná Hora

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-04-16

Katastrální území

Kutná Hora, Kutná Hora, okres Kutná Hora

Parcelní číslo

4381/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemku ostatní plocha č.parc. 4381/5, k.ú. Kutná Hora, výměra 82 m2.

Požadovaná cena

49200