Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

LESY ČR, s. p.

Platnost do

2023-04-16

Telefon

956951211

E-mail

barbora.nemcanska@lesycr.cz

Osoba

Barbora Němčanská

Útvar

LČR, s.p., Správa toků oblast povodí Odry

Katastrální území

Štítina, Štítina, okres Opava

Parcelní číslo

976/24

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej nově odděleného pozemku 976/24 o výměře 68 m2 v k.ú. Štítina dle geometrického plánu č. 1176-26/2022 pod stavbou mostu.

Požadovaná cena

27200

Katastrální území

Štítina, Štítina, okres Opava

Požadovaná cena

13200

Parcelní číslo

976/25

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej nově odděleného pozemku 976/25 o výměře 33 m2 v k.ú. Štítina dle geometrického plánu č. 1176-26/2022 pod stavbou mostu a místní komunikace.


Přílohy