Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku parc. č. 283/13 - spoluvlastnický podíl ve výši 1/4

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR - S 923/22 -170

Platnost do

2023-04-15

Telefon

+420724623762

E-mail

lada.loudova@lesycr.cz

Osoba

Lada Loudová

Útvar

Lesní správa Hořice

Katastrální území

Staré Nechanice, Nechanice, okres Hradec Králové

Parcelní číslo

283/13

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

lesní pozemek- ideální podíl ve výši 1/3, parc. č. 283/13 v k.ú. Staré Nechanice

Požadovaná cena

68000