Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 180/2 v k. ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-04-06

E-mail

JenikovaA@spravazeleznic.cz

Osoba

A. Jeníková

Útvar

O31

Katastrální území

Veselice u Havlíčkova Brodu, Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

Parcelní číslo

180/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p. č. 180/2 v k. ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Požadovaná cena

127000