Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku p. č. 646/4 v k.ú. Mařenice

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Platnost do

2023-04-02

Telefon

956239106

E-mail

Martina.Hebertova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Martina Herbertová

Útvar

Lesní správa Česká Lípa

Katastrální území

Mařeničky, Mařenice, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

646/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p. č. 646/4 druhem pozemku lesní pozemek o výměře 266 m2, zapsaného v KN u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LV č. 26 pro k.ú. Mařenice, obec Mařenice

Požadovaná cena

50000