Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 411/3 v k.ú. Horní Police

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Platnost do

2023-04-02

Telefon

956239106

E-mail

Martina.Hebertova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Martina Hebertová

Útvar

Lesní správa Česká Lípa

Katastrální území

Horní Police, Horní Police, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

411/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p. č. 411/3, druhem pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 72 m2, zapsaného v KN u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LV č. 269 pro k.ú. Horní Policie, obec Horní Police

Požadovaná cena

36000