Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 2120/2 v k.ú. Chlum u Dubé

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Platnost do

2023-04-02

Telefon

956239106

E-mail

Martina.Hebertova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Martina Hebertová

Útvar

Lesní správa Česká Lípa

Katastrální území

Chlum u Dubé, Chlum, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

2120/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p. č. 2120/2, druhem pozemku ostatní plocha, jiná plocha o výměře 675 m2, zapsaný v KN u Katastrálního úřau pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa na LV č. 85 pro k.ú. Chlum u Dubé, obec Chlum

Požadovaná cena

135000