Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej vodní nádrže B1a - Tvarožná, spolu s pozemky parc. č. 176/3, 176/5 a 791/24, k. ú. Tvarožná, a parc. č. 863/23, 863/20 a 863/18, k. ú. Sivice

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-04-02

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Tvarožná, Tvarožná, okres Brno-venkov

Parcelní číslo

176/3, 176/5 a 791/24, k. ú. Tvarožná, a parc. č. 863/23, 863/20 a 863/18, k. ú. Sivice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Prodej vodní nádrže B1a - Tvarožná, spolu s pozemky parc. č. 176/3, 176/5 a 791/24, k. ú. Tvarožná, a parc. č. 863/23, 863/20 a 863/18, k. ú. Sivice

Požadovaná cena

510000