Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nepotřebná nemovitá věc - pozemek k. ú. Kumpolec

Atributy nabídky

Zakladatel

ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-04-02

Telefon

724968140

E-mail

vokacova@pvl.cz

Osoba

Štěpánka Vokáčová

Útvar

ZBe PS 1

Katastrální území

Kumpolec, Tisová, okres Tachov

Parcelní číslo

1233/56

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o část pozemku p. č. 1233/35 dle GP č. 218-406/2022 označený jako p. č. 1233/56 o výměře 328 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha. Pozemek je mimo koryto vodního toku, v areálu pily.

Požadovaná cena

49200