Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 159/20 Prodej pozemku p.č. st.433, p.č. 1214/2, p.č. 1214/1 dle GP k.ú. Ostružná

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-03-31

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Ostružná, Ostružná, okres Jeseník

Parcelní číslo

st.433, p.č. 1214/2, p.č. 1214/1 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

S 159/20 Prodej pozemku p.č. st.433 zast. plocha o výměře 53 m2, , p.č.1214/2 ost. plocha o výměře 12 m2, p.č. 1214/1 dle GP ost.plocha o výměře 110 m2 1214/2 dle GP k.ú. Ostružná

Požadovaná cena

273000