Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p. č. st. 578/2 v k. ú. Horní Němčí

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-03-30

Telefon

571425240

E-mail

gajdos@pmo.cz

Osoba

Mgr. Radek Gajdoš

Útvar

správy majetku

Katastrální území

Horní Němčí, Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

Parcelní číslo

st. 578/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek oddělený geometrickým plánem č. 642-195/2022 o výměře 2 m2, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví jiné osoby

Požadovaná cena

1600


Přílohy