Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Vysoká Lhota S 429/22

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-03-30

Telefon

956191106

E-mail

zdenka.hejdova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdeňka Hejdová

Útvar

Lesní správa Pelhřimov

Katastrální území

Vysoká Lhota, Vysoká Lhota, okres Pelhřimov

Parcelní číslo

110/6, 110/8

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej dvou pro LČR s.p. odloučených lesních pozemku - p.č. 110/6 o výměře 3372 m2 a p.č. 110/8 o výměře 1851 m2. Prodej formou výběrového řízení.

Požadovaná cena

115270