Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parc. č. 365/49, oddělený z pozemků parc. č. 365/38 a 364/1, k. ú. Dolní Kounice

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-26

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Dolní Kounice, Dolní Kounice, okres Brno-venkov

Parcelní číslo

365/49

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku parc. č. 365/49, oddělený z pozemků parc. č. 365/38 a 364/1, k. ú. Dolní Kounice

Požadovaná cena

129000