Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 3475 v k. ú. Peklo nad Zdobnicí (S 688/20-4)

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p.

Platnost do

2023-03-25

Telefon

956 165 106

E-mail

eva.jircikova@lesycr.cz

Osoba

Eva Jirčíková

Útvar

Lesní správa Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území

Peklo nad Zdobnicí, Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou

Parcelní číslo

3475

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se nachází uprostřed rozptýlené zástavby rekreačních objektů umístěných mezi železniční tratí a řekou Zdobnice, cca 4 km severovýchodně od centra města Vamberk. Pozemek tvoří funkční celek se stavbou č. p. 169, která je ve vlastnictví fyzické osoby.

Požadovaná cena

64196