Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej podílu id. 12/50 pozemků na LV č. 276 v k. ú. Dunajovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství S 560/22

Platnost do

2023-03-24

Telefon

956194106

E-mail

jaroslava.hamernikova@lesycr.cz

Osoba

Jaroslava Hamerníková

Útvar

LS Třeboň

Katastrální území

Dunajovice, Dunajovice, okres Jindřichův Hradec

Parcelní číslo

216, 994/2, 2632, 2666, 2692, 2693, 2731/1, 2731/2, 2759/1, 2759/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej spoluvlastnického podílu id. 12/50 pozemků zapsaných na LV č. 276 pro k. ú. Dunajovice.

Požadovaná cena

503220