Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků parc. č. 6254/2 a 6254/3, vznikající z pozemku parc. č. 6254 dle geometrického plánu č. 1012,8182-36/2022

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-23

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Katastrální území

Jihlava, Jihlava, okres Jihlava

Parcelní číslo

6254/2 a 6254/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků parc. č. 6254/2 a 6254/3, vznikající z pozemku parc. č. 6254 dle geometrického plánu č. 1012,8182-36/2022

Požadovaná cena

13700