Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 77/4 v k.ú. Kralupy nad Vltavou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-03-23

Telefon

972 235 335

E-mail

pacovska@spravazeleznic.cz

Osoba

Pacovská Ivona

Útvar

O31

Katastrální území

Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

Parcelní číslo

77/4

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 77/4, o výměře 52 m2, ostatní plocha/jiná plocha

Požadovaná cena

174000