Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků parc. č. 887/77, 887/100, 887/108, 887/109 v k.ú. Frymburk

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-20

Telefon

387683171

E-mail

marketa.krizkova@pvl.cz

Osoba

Ing. Křížková

Útvar

ZHV, PS 1

Katastrální území

Frymburk, Frymburk, okres Český Krumlov

Parcelní číslo

887/77, 887/100, 887/108, 887/109

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemky parc. č. 887/77, o výměře 54 m2, 887/100, o výměře 23 m2, a 887/108, o výměře 20 m2, v k.ú. Frymburk, které jsou zastavěny stavbou rekreačního zařízení, dále o pozemek parc. č. 887/109 v k.ú. Frymburk, o výměře 64 m2, který tvoří se sousedními zaplocenými pozemky funkční celek a zázemí k rekreačním objektům. Stavební objekty jsou ve vlastnictví jiné právnické osoby. Pozemky parc. č. 887/108 a 887/109 vznikly oddělením z pozemku parc. č. 887/1 v k.ú. Frymburk v nově vyhotoveném geometrickém plánu.

Požadovaná cena

306000