Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 2226/2, k. ú. Oslavany

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO ČR

Platnost do

2023-03-18

Telefon

566593725

E-mail

hajkovak@diamo.cz

Osoba

Hájková Kateřina

Katastrální území

Oslavany, Oslavany, okres Brno-venkov

Parcelní číslo

2226/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda. Jedná se o podélný pozemek, který je rovnoběžný s osou silnice na pozemku 2635/20 v k. ú. Oslavany. Celý pozemek je v ochranném pásmu komunikace.

Požadovaná cena

15350