Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 303/21 - Prodej spoluvlastnických podílů ve výši 1/2 na pozemcích p.č. 133/1 a p.č. 165, k.ú. Těšetiny

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2023-03-20

Telefon

956220106

E-mail

ivana.pisarova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Ivana Písařová

Útvar

LS Klatovy

Katastrální území

Těšetiny, Mochtín, okres Klatovy

Parcelní číslo

p.č. 133/1, p.č. 165

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ideální poloviny k lesním pozemkům p.č. 133/1 a p.č. 165 v k.ú. Těšetiny

Požadovaná cena

245295