Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Sedlice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-13

Telefon

724453435

E-mail

lucie.klimszova@pvl.cz

Osoba

Lucie Klimszová

Katastrální území

Sedlice u Želivi, Sedlice, okres Pelhřimov

Parcelní číslo

st. 322

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parc. č. st. 322, o výměře 2 m², zast.plocha a nádv., v k. ú. Sedlice u Želivi.

Požadovaná cena

1020