Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jinočany

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-03-13

Telefon

724453435

E-mail

lucie.klimszova@pvl.cz

Osoba

Lucie Klimszová

Katastrální území

Jinočany, Jinočany, okres Praha-západ

Parcelní číslo

563/9

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parc. č. 563/9, o výměře 50 m², druh pozemku zastavěná plocha nádvoří, v k. ú. Jinočany.

Požadovaná cena

160000